Τι γίνεται με το Αίμα που προσφέρω

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Τι γίνεται με το Αίμα που προσφέρω

Ολικό αίμα –το αίμα που δίνεις κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας– σπανίως χρησιμοποιείται. Ολικό αίμα μεταγγίζεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα όταν χρειάζεται αφαιμαξομετάγγιση σε νεογνά ή σπανιότερα σε μαζική αιμορραγία. Το αίμα συνήθως μεταγγίζεται με τη μορφή των τριών κύριων συστατικών του: πλάσμα, αιμοπετάλια, ερυθρά. Αυτό σημαίνει ότι μία μονάδα αίματος (450ml) θεωρητικά μπορεί να σώσει τρείς ζωές. Αρκετά εντυπωσιακό δεν νομίζεται;

Πρώτα, κάνουμε τη διασταύρωση.

Πριν τη μετάγγιση, και αφού επεξεργαστούμε το αίμα κάτω από ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες, το αίμα της μονάδας και δείγμα από τον ασθενή πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί η μεταξύ τους συμβατότητα (εάν ταιριάζουν με άλλα λόγια). Μετά από αυτή τη διαδικασία τα διάφορα προϊόντα μεταγγίζονται ανάλογα με τις ενδείξεις:

  • Τα ερυθρά χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση απώλειας αίματος σαν αποτέλεσμα ατυχημάτων, τραυματισμών, τοκετού και κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Είναι επίσης σημαντικά για τη θεραπευτική αντιμετώπιση διαφόρων μορφών αναιμίας όπως επίσης και για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και άλλες παθήσεις του αίματος. Αυτό το πολύ σημαντικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 35-42 ημέρες από την ημερομηνία της λήψης του, και συντηρείται στους +4οC.
  • Το πλάσμα, το υγρό μέρος του αίματος που περιέχει σημαντικές πρωτεΐνες, χρησιμοποιείται κυρίως σαν πηγή παραγόντων πήξεως και σαν υποκατάστατο όγκου καθώς επίσης και για την παρασκευή λευκωματίνης, μίας πρωτείνης που χρησιμοποιείται με τη σειρά της κυρίως στην αντιμετώπιση εκτεταμένων εγκαυμάτων και του shock. Ο χρόνος συντήρησης του πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος είναι ένας χρόνος.
  • Το κρυοκαθίζημα είναι ένα μικρό μέρος του πλάσματος που προκύπτει από μετά από διαδοχική επεξεργασία ψύξης και απόψυξης. Περιέχει παράγοντες πήξης και χρησιμοποιείται κυρίως σαν πηγή παράγοντα VIII της πήξης και ινωδογόνου.
  • Τα αιμοπετάλια βοηθούν στην πήξη του αίματος, και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρές παθήσεις. Τα αιμοπετάλια πρέπει να παραχθούν από την αρχική μονάδα αίματος μέσα σε οκτώ ώρες από την αιμοληψία και φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου υπό συνεχή ανακίνηση ώστε να παραμένουν λειτουργικά. Ο χρόνος συντήρησης τους δεν ξεπερνά τις πέντε ημέρες.
Scroll to Top