Διαγωνισμοί

Πληροφορίες για το ΕΚΕΑ

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί
Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια χειρουργικών μασκών για την προστασία του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. από τον ιό COVID-19.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων, ( πετρέλαιο DIESEL) και Βενζίνη.
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια στατό σωληναρίων
Scroll to Top