Διαγωνισμοί

Πληροφορίες για το ΕΚΕΑ

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί
Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α
Προμήθεια Φιαλιδίων βιοχημικού/ανοσολογικού προσδιορισμού
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων του Ε.ΚΕ.Α
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Scroll to Top