Διοικητικό Συμβούλιο

Πληροφορίες για το ΕΚΕΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Προσωρινός Πρόεδρος

Κατσίβελας Παναγιώτης, Ιατρός Παθολόγος, με αναπληρώτρια του
την Κουλουφάκου Καλλιόπη, Παιδίατρο.

Προσωρινός Αντιπρόεδρος

Καρπούζου Λαμπρινή, Συνταξιούχος Δημοσίου, με αναπληρώτρια της
την Παπακώστα Ιωάννα, Γενική Ιατρός.

Μέλη ΔΣ

Μπεκρή Ελένη, Νοσηλεύτρια Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθηνών, με αναπληρώτρια της
την Βαλσάμη Σερένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΕΚΠΑ.

Νικητόπουλος Σταύρος, Ιατρός Καρδιολόγος, με αναπληρωτή του
τον Φραντζεσκάκη Χαράλαμπο, Ιατρό Μικροβιολόγο ΓΝΑ-ΛΑΪΚΟ.

Πιτταράς Θεόδωρος, Επικουρος Καθηγητής Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΚΠΑ, με αναπληρωτή του
τον Ανυφαντάκη Δημήτριο,  Δημόσιο Υπάλληλο.

Μπεκιάρης Γεώργιος, Ιατρός Καρδιολόγος, με αναπληρωτή του
τον  Ζήρο Γεώργιο, Ιατρό Αγγειολόγο.

Πρωτόπαπας Χρήστος, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με αναπληρώτρια του
την Έξαρχου Αθηνά, ειδική γραμματέα του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Μυρίλλα Ιωάννα, ιατρός παθολόγος, εκπρόσωπος Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας με αναπληρωτή της
τον Μανάφα Αχιλλέα, τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων.

Σεραφή Ευθυμία, ΠΕ-Χημικών του Ε.ΚΕ.Α, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ε.Κ.Ε.Α, με αναπληρωτή της
τον Σκρίνη Σταύρο, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Ε.ΚΕ.Α.

*Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας με Αριθμ. Γ4β/οικ.53092/03.11.2023 για τη Συγκρότηση και τον Ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΦΕΚ 1233 τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ 14.11.2023), ορίζεται το νέο Διοικητικό Συμβoύλιο. Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται τριετής, εξαιρουμένων του προσωρινού Προέδρου, της προσωρινής Αντιπροέδρου και των αναπληρωτών αυτών και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, όπως προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 (Α΄183).
Scroll to Top