Νομοθεσία

Πληροφορίες για το ΕΚΕΑ

Νομοθεσία

Nόμος 1820-88 Αιμοδοσία
Προεδρικό Διάταγμα 17-1987 Προσόντα Διορισμού Νοσηλευτών Αιμοδοσίας
Προεδρικό Διάταγμα 222-1997 Προυποθέσεις Ίδρυσης Αιμοδοσιών
Υπουργική Απόφαση Α8 1120-1993 Απόφαση Κίνητρα Αιμοδοσίας
Υπουργική Απόφαση 4δ 317-1996 Προυποθέσεις για Συντήρηση Αίματος
Υπουργική Απόφαση 4δ ΟΙΚ.9139-1993 Δωρεάν Νοσηλεία σε Εθελοντές Αιμοδότες
Υπουργική Απόφαση Υ7 ΟΙΚ.3257-1996 Εκπαίδευση Νοσηλευτών Αιμοδοσίας
Υπουργική Απόφαση Υ8 2058-90-1991 Προυποθέσεις Επεξεργασίας
Νόμος 3868-2010 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Νόμος 3895-2010 Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων δημόσιου τομέα
Νόμος 4238-2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4368-2016 Άρθρο 55 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Προεδρικό Διάταγμα 25-08
Υπουργική Απόφαση 11904-06
Προεδρικό Διάταγμα 87-15
Υπουργική Απόφαση Α3β 26044-16
Υπουργική Απόφαση Α3Β 58824-16 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Υπουργική Απόφαση Υ4Γ 11345-11

Scroll to Top