Νομοθεσία

Πληροφορίες για το ΕΚΕΑ

Νομοθεσία

Παλαιότερη Νομοθεσία Αιμοδοσίας

Nόμος 1820-88 Αιμοδοσία
Προεδρικό Διάταγμα 17-1987 Προσόντα Διορισμού Νοσηλευτών Αιμοδοσίας
Προεδρικό Διάταγμα 222-1997 Προυποθέσεις Ίδρυσης Αιμοδοσιών
Υπουργική Απόφαση Α8 1120-1993 Απόφαση Κίνητρα Αιμοδοσίας
Υπουργική Απόφαση 4δ 317-1996 Προυποθέσεις για Συντήρηση Αίματος
Υπουργική Απόφαση 4δ ΟΙΚ.9139-1993 Δωρεάν Νοσηλεία σε Εθελοντές Αιμοδότες
Υπουργική Απόφαση Υ7 ΟΙΚ.3257-1996 Εκπαίδευση Νοσηλευτών Αιμοδοσίας
Υπουργική Απόφαση Υ8 2058-90-1991 Προυποθέσεις Επεξεργασίας
Νόμος 3868-2010 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Νόμος 3895-2010 Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων δημόσιου τομέα
Νόμος 4238-2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4368-2016 Άρθρο 55 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Προεδρικό Διάταγμα 25-08
Υπουργική Απόφαση 11904-06
Προεδρικό Διάταγμα 87-15
Υπουργική Απόφαση Α3β 26044-16
Υπουργική Απόφαση Α3Β 58824-16 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Υπουργική Απόφαση Υ4Γ 11345-11

Συστάσεις Ε.Ε. για το Αίμα και την Αιμοδοσία

Rec795 International Exchange and Transportation of human Substances
Rec805 Blood Products for the Treatment of Haemophiliacs
Rec815 Antenatal Administration of Anti-D Immunoglobulin
Rec846 Prevention of the Transmission of Malaria by Blood Transfusion
Rec855 Model Curriculum Vitae for the Training of Specialists in Blood Transfusion
Rec866 Guidelines for the Preparation Quality Control and use of Fresh Frozen Plasma FFP
Rec884 Responsibilities of Health Authorities in the field of Blood Transfusion
Rec903 Medical Research on Human Beings
Rec909 Plasma Products and European Self Sufficiency
Rec934 Clinical Trials Involving the use of Components and Fractionated Products Derived from Human Blood or Plasma
Rec982 Provision of Haematopoietic Progenitor Cells
Rec8114 Preventing the Transmission of Infectious Diseases in the International Transfer of Blood its Components and Derivatives
Rec8416 Notification of Work Involving Recombinant Deoxyribonucleic ACID DNA
Rec8512 Screening of Blood Donors for the Presence of AIDS Markers
Rec8725 Common European Public Health Policy to Fight the Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS
Rec8914 Ethical Issues of HIV Infection in the Health Care and Social Settings
Rec9410 Early Pharmacological Intervention Against HIV Infection
Rec9514 Protection of Health of Donors and Recipients in the Area of Blood Transfusion
Rec9515 Preperation Use and Quality Assurance of Blood Components
Rec9611 Documentation and Record Keeping to Guarantee the Traceability of Blood and Blood Products Especially in Hospital
Rec9810 Use of Human Red Blood Cells for the Preparation of Oxygen Carrying Substances
Rec20014 Prevention of the Possible Transmission of vCJD by Blood Transfusion
Rec20048 Autologous Cord Blood Banks
Rec20048 Explanatoy Memorandum
Rec200211 The Hospitals and Clinicians Role in Optimal Use of Blood and Blood Products
Rec200311 Introduction of Pathogen Inactivation Procedures for Blood Components
Rec200418 Explanatory Memorandum
Rec200418 Teaching Transfusion Medecine to Nurses
Res20085_On_donor_responsibility_and_on_limitation_to_donation_of_blood_and_blood_components

Scroll to Top