Ενημέρωση

Ενημέρωση για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Πρόσφατη Ενημέρωση

Πρόσφατη Ενημέρωση
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού Υλικού του Ε.ΚΕ.Α
Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α
Μια γιορτή… Από εμένα σε σένα!
Προμήθεια Φιαλιδίων βιοχημικού/ανοσολογικού προσδιορισμού
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων του Ε.ΚΕ.Α
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Μία νέα εποχή για την Αιμοδοσία στη χώρα
Scroll to Top