Ενημέρωση

Ενημέρωση για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Πρόσφατη Ενημέρωση

Πρόσφατη Ενημέρωση
Μια γιορτή… Από εμένα σε σένα!
Προμήθεια Φιαλιδίων βιοχημικού/ανοσολογικού προσδιορισμού
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων του Ε.ΚΕ.Α
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Μία νέα εποχή για την Αιμοδοσία στη χώρα
Απολογισμός Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ε.ΚΕ.Α 2018-2019
Ημερίδα “Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσος”
Scroll to Top