Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) για την Κοινή Δράση Facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood, tissues and cells (GAPP)

Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) για την Κοινή Δράση Facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood, tissues and cells (GAPP)

Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) για την Κοινή Δράση Facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood, tissues and cells (GAPP) που σκοπό έχει την ομογενοποίηση των διαδικασιών παρασκευής αίματος, κυττάρων και ιστών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Το συγκεκριμένο newsletter εστιάζεται στην ενδιάμεση συνάντηση των συμμετεχόντων στη Δράση, τον Οκτώβριο 2019.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο σε pdf.

Scroll to Top