Επίσκεψη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στην 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στην 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου κ. Παναγιώτης Κατσίβελας επισκέφθηκε εχτές, Τετάρτη 5 Απριλίου, την 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής όπου και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Διοικητή της 1 ης ΥΠΕ, , κύριο Παναγιώτη Στάθη και την Υποδιοικήτρια, κα Μαρίζα Οικονόμου. Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα, επιβεβαιώθηκε η άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του SARS-CoV-2 που κατέστησε επιτακτική τη λήψη γρήγορων αποφάσεων, στο πλαίσιο της έκτακτης στρατηγικής συνεργειών, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Ο κ. Κατσίβελας ευχαρίστησε τη Διοίκηση της 1 ης ΥΠΕ για τη διάθεση υγειονομικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών των πυκνών δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και ενημέρωσε για τη βραχυπρόθεσμη στρατηγική αύξησης των αποθεμάτων αίματος , ενώ ο κ. Στάθης εξέφρασε την ικανοποίησή του για εξασφάλιση της πλήρους κάλυψης των αναγκών σε αίμα την τρέχουσα χρονική περίοδο. Η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των φορέων, θα συνεχιστεί, με την πραγματοποίηση επωφελών δράσεων για το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία.

 

 

 

Scroll to Top