Ειδικά Προϊόντα Αίματος

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Ειδικά Προϊόντα Αίματος

 

Η παρουσία βιώσιμων λεμφοκυττάρων σε προϊόντα αίματος μπορεί να προκαλέσει αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή. Τα λεμφοκύτταρα μπορούν να αδρανοποιηθούν με έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Η επεξεργασία αυτή δεν προκαλεί βλάβη στα άλλα συστατικά του αίματος και συνεπώς προϊόντα που έχουν ακτινοβοληθεί μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια σε όλους τους ασθενείς.

Το πρωτόκολλο ακτινοβόλησης πρέπει να διασφαλίζει ότι κανένα μέρος του προϊόντος δεν εκτίθεται σε δόση μικρότερη από 25 Gray ή μεγαλύτερη από 5025 Gray. Ο χρόνος έκθεσης πρέπει να είναι τυποποιημένος για κάθε πηγή ακτινοβολίας και να επικυρώνεται εκ νέου σε κατάλληλα διαστήματα προκειμένου ο χρόνο αυτός να προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάσπαση του ισοτόπου.

Ακτινοβολημένα Προϊόντα

Τα ερυθροκύτταρα μπορούν να ακτινοβοληθούν έως και 14 ημέρες μετά τη συλλογή και κατόπιν να αποθηκευτούν έως την 28η ημέρα από τη συλλογή. Λόγω της αυξημένης διαρροής καλίου από τα ερυθροκύτταρα μετά την ακτινοβόληση τους, όταν τα κύτταρα προορίζονται για ενδομήτρια μετάγγιση ή για μαζική μετάγγιση σε νεογνό πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 48 ωρών από την ακτινοβόληση. Συνιστάται η χρήση ετικετών ευαίσθητων στην ακτινοβολία, οι οποίες υποδεικνύουν ότι το προϊόν έχει ακτινοβοληθεί.

Απόλυτες ενδείξεις

 • Ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών (αυτόλογη, ετερόλογη ή χορήγηση προγονικών πολυδύναμων κυττάρων)
 • Ασθενείς με συγγενή σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας
 • Ασθενείς με νόσο Hodgkin
 • Ενδομήτρια μετάγγιση
 • Μετάγγιση από συγγενείς 1ου βαθμού

Σχετικές ενδείξεις

 • Ασθενείς με οξεία λευχαιμία
 • Ασθενείς με μη Hodgkin λέμφωμα
 • Πρόωρα νεογνά (<1200gr)
 • Ασθενείς με ορισμένες μορφές συμπαγών νεοπλασιών (νευροβλάστωμα, γλοιοβλάστωμα)

Δεν συνιστάται

 • Τελειόμηνα νεογνά
 • Ασθενείς με HIV
 • Ασθενείς με απλαστική αναιμία
 • Ασθενείς με τις περισσότερες μορφές συμπαγών νεοπλασιών
Scroll to Top