Προϊόντα Ολικού Αίματος

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Προϊόντα Ολικού Αίματος

Ολικό Αίμα

Το ολικό αίμα είναι αίμα που λαμβάνεται από κατάλληλο δότη χρησιμοποιώντας στείρο και ελεύθερο πυρετογόνων αντιπηκτικό διάλυμα και κατάλληλο περιέκτη (ασκό). Το ολικό αίμα αποτελεί κυρίως αρχικό υλικό για την παρασκευή προϊόντων αίματος.

Ιδιότητες Το πρόσφατο ολικό αίμα διατηρεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα όλες του τις ιδιότητες. Η ταχεία μείωση των επιπέδων του παράγοντα VIII της πήξης και της λειτουργικότητας των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων καθιστά το ολικό αίμα ακατάλληλο για τη θεραπεία των διαταραχών της αιμόστασης εάν παραμείνει σε συνθήκες αποθήκευσης για περισσότερο από 24 ώρες. Αν παραταθεί περισσότερο η αποθήκευση του ολικού αίματος σε υγρή κατάσταση επέρχεται μια σειρά μεταβολών όπως αύξηση της συγγένειας για το οξυγόνο και μείωση της βιωσιμότητας των ερυθροκυττάρων, μείωση της δραστικότητας των παραγόντων πήξης (παράγοντες VIII και V) μείωση της βιωσιμότητας και της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, σχηματισμός μικροσυσσωρεύσεων, απελευθέρωση ενδοκυττάριων συστατικών όπως τα κάλιο και οι πρωτεάσες των λευκοκυττάρων και ενεργοποίηση παραγόντων του πλάσματος όπως η καλλικρείνη. Το ολικό αίμα δεν πρέπει να περιέχει σπάνια ή μη φυσιολογικά αντισώματα κλινικής σημασίας
Όγκος 450 ± 50ml χωρίς αντιπηκτικό
Αντιπηκτικό CPDA-1
Αιμοσφαιρίνη Τουλάχιστον 45g/μονάδα
Θερμοκρασία συντήρησης +2°C έως +6°C. Το ολικό αίμα που προορίζεται για παρασκευή προϊόντων αίματος μπορεί να διατηρηθεί για διάστημα έως και 24 ωρών σε συνθήκες που έχουν επικυρωθεί ότι η θερμοκρασία διατηρείται μεταξύ +20°C και +24°C, συνθήκη που αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγή παρασκευασμάτων αιμοπεταλίων από ολικό αίμα.
Όριο Χρήσης 35 ημέρες
Ενδείξεις χρήσης Σε υπηρεσίες αιμοδοσίας στις οποίες η Παρασκευή προϊόντων αίματος αποτελεί διαδικασία ρουτίνας, το ολικό αίμα πρέπει να θεωρείται αρχική ύλη που πρόκειται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία και δε έχει καμία (ή πολύ περιορισμένη) θέση στην κλινική πρακτική των μεταγγίσεων. Σε απουσία κατάλληλων υποκατάστατων πλάσματος και προϊόντων αίματος, η χρήση ολικού αίματος μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε κλινικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ταυτόχρονα έλλειμμα ερυθροκυττάρων και όγκου αίματος
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα του ολικού αίματος με τον λήπτη για τον οποίο προορίζεται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας με αίμα ομάδας RhD αρνητικό προτιμάται να μη μεταγγίζονται με Ερυθροκύτταρα από δότες ομάδας RhD θετικό. Η μετάγγιση ολικού αίματος αντενδείκνυται σε αναιμία χωρίς απώλεια όγκου αίματος, σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα, σε δυσανεξία λόγω αλλοανοσοποίησης στα λευκοκυτταρικά αντιγόνα
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Υπερφόρτωση κυκλοφοριακού συστήματος, Αιμολυτικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη μετάγγιση, Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός και κνίδωση), Σήψη λόγω βακτηριακής επιμόλυνσης του αίματος εάν η μονάδα έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασία +4oC για λιγότερο από 96 ώρες είναι πιθανό να μεταδοθεί σύφιλη, Μετάδοση ιών (ηπατίτιδας, HIV κ.λπ.) παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής, σπάνια μπορούν να μεταδοθούν πρωτόζωα (π.χ. ελονοσία), μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, αλλοανοσοποίησης έναντι των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων και των αντιγόνων HLA, δηλητηρίαση από κιτρικά σε νεογνά και σε ασθενείς με μειωμένη ηπατική λειτουργία, βιοχημικές διαταραχές σε μαζικές μεταγγίσεις π.χ. υπερκαλιαιμία, πορφύρα μετά από μετάγγιση, οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI).

Λευκαφαιρεμένο Ολικό Αίμα

Το λευκαφαιρεμένο ολικό αίμα (whole blood, leukocyte depleted) είναι ένα προϊόν που παράγεται από το ολικό αίμα με αφαίρεση των λευκοκυττάρων μέχρι ένα μέγιστο υπολειμματικό περιεχόμενο. Γενικά για την παραγωγή λευκαφαιρεμένου ολικού αίματος χρησιμοποιείται κάποια τεχνική διήθησης. Το πρότυπο είναι να γίνεται η λευκαφαίρεση, εντός 48 ωρών από την αιμοδοσία.

Όγκος 450 ± 50ml χωρίς αντιπηκτικό
Αντιπηκτικό CPDA-1
Αιμοσφαιρίνη τουλάχιστον 45g/μονάδα
Υπολειπόμενα λευκοκύτταρα <1x 106 ανά μονάδα με μέτρηση
Θερμοκρασία συντήρησης + 2°C έως + 6°C
Όριο χρήσης 35 ημέρες
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα του λευκαφαιρεμένου ολικού αίματος για μετάγγιση με τον λήπτη για τον οποίο προορίζεται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας με αίμα ομάδας RhD αρνητικό προτιμάται να μη μεταγγίζονται με ερυθροκύτταρα από δότες ομάδας RhD θετικό. Η μετάγγιση λευκαφαιρεμένου ολικού αίματος δε συνιστάται σε αναιμία χωρίς απώλεια όγκου αίματος, σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα.

Scroll to Top