Χρήσιμες Συνδέσεις

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Χρήσιμες Συνδέσεις

Ελληνικοί σύνδεσμοι υγείας

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – www.moh.gov.gr
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – www.nsph.gr
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – www.eody.gov.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων – www.eof.gr
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων – www.eom.gr
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – www.ich.gr
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ – www.pasteur.gr
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία – www.eae.gr
Ελληνική Εταιρεία Μεταγγιστιοθεραπείας – www.hsbt.gr
Ελληνικό Δίκτυο Υγείας – www.mednet.gr

Διεθνείς σύνδεσμοι υγείας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – www.who.int
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο) – www.euro.who.int
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων – www.ecdc.europa.eu
Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων ΗΠΑ – www.cdc.gov
Network for Advancement of Transfusion Alternatives – www.nataonline.com
American Associations of Blood Banks – www.aabb.org
European Blood Alliance – www.sanquin.nl/eba
International Plasma Fractionation Association (IPFA) – www.ipfa.nl
International Blood Group Reference Laboratory – ibgrl.blood.co.uk
Council of Europe – www.coe.int

Scroll to Top