Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «διάφορου υγειονομικού υλικού»

 

Αριθμός Διακήρυξης: 01/21
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 107949

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «διάφορου υγειονομικού υλικού», για ένα έτος με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33621000-9 (Υγειονομικό Υλικό Διάφορο), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf

Διευκρινιστική επιστολή σχετικά με τον διαγωνισμό

 

Scroll to Top