Η Αιμοδοσία σήμερα

 

Η Αιμοδοσία σήμερα.

 Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και της επεξεργασίας όλων των στοιχείων από τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίας Αιμοδοσίας της χώρας , νοιώθουμε την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουμε τις πληροφορίες και να γίνουν αυτές αφορμή για μια μεγαλύτερη προσπάθεια .

Η Χώρα μας το 2022 χρειάστηκε για την φροντίδα και θεραπεία των ασθενών μας  554494  μονάδες εκ των οποίων οι 534494 μονάδες συλλέχθηκαν από την κοινωνία μας και 20.000 μονάδες παραλάβαμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, αποκλειστικά για τους συνανθρώπους μας με Μεσογειακή αναιμία .

Οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα καταδεικνύεται στο κάτωθι διάγραμμα :

 

Αξιοσημείωτο  είναι ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας covid-19 οι ανάγκες σε αίμα ήταν λιγότερες του συνήθους λόγω του ότι η προτεραιότητα στην λειτουργία του ΕΣΥ ήταν η αντιμετώπισή της. Φαίνεται επίσης  ότι η στρατηγική για εξορθολγισμό  των μεταγγίσεων και της χρήσης του αίματος έχει θετικά αποτελέσματα. Από τις 534494   μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν το 2022 , οι   348783   μονάδες συγκεντρώθηκαν από εθελοντές αιμοδότες ήτοι το      65,34      % .

Η εξέλιξη της πορείας του εθελοντικού αίματος στο χρόνο αποδίδεται στο κάτωθι διάγραμμα :

 

 

Αξιοσημείωτο  είναι ότι το 2022 συλλέχθηκαν περισσότερες μονάδες εθελοντικού αίματος και από αυτό το 2018 όπου είχαμε την τραγωδία στο Μάτι Αττικής , όταν και εμφανίστηκε μια έξαρση του εθελοντισμού. Παράλληλα η εξάρτηση από το αίμα αντικατάστασης δηλ. το αίμα που προέρχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών φαίνεται ότι μειώνεται σημαντικά  .

 

 

Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εξασφάλιση επάρκειας αίματος στην χώρα μας είναι σημαντική και αναντικατάστατη. Έτσι από τις ανάλογες εξορμήσεις του ΕΚΕΑ φαίνεται η συμβολή των Ε. Δ.  στο χρόνο , που σημειωτέον  είναι μέρος του συνόλου.

 

 

Οι ανάγκες της Χώρας για την φροντίδα των συνανθρώπων μας με Μεσογειακή αναιμία και τις άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ανήλθαν σε 100.000 μονάδες αίματος  το 2022 , που αντιστοιχούν σε 2100 ασθενείς .

Λόγω του ότι στην Χώρα μας δεν έχει εμπεδωθεί η συνείδηση του σταθερού αιμοδότη με συνέπεια και διάρκεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό , αλλά και οι εισαγόμενες ποσότητες μειώνονται στο χρόνο .

 

 

Όλες οι Ν.Υ.Α. της Χώρας συμβάλλουν και προσπαθούν για την εξασφάλιση επάρκειας αίματος . Αναμφίβολα σε αυτή την προσπάθεια κάποιες για διαφόρους λόγους έχουν καλύτερες επιδόσεις.

Έτσι τα είκοσι  καλύτερα νοσοκομεία . με κριτήριο τον αριθμό των μονάδων αίματος που συλλέγουν , είναι τα κάτωθι:

 

 

Με κριτήριο το ποσοστό του Εθελοντικού αίματος που συλλέγουν , τα είκοσι νοσοκομεία με τις καλύτερες επιδόσεις είναι :

 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι 42 Αιμοδοσίες της Χώρας έχουν επιδόσεις υψηλότερες από το  65,34%   που είναι ο μέσος  της Χώρας . Η συνολική συγκέντρωση αίματος στην Χώρα μας αντιστοιχεί σε 50,7 μονάδες ανά 1000 κατοίκους με καλύτερες Περιφέρειες την  Κρήτη 57,2 , Ιονίων Νήσων    55,02, Ήπειρο 53,12 , Αττική 50,73 , Αν. Μακεδονία – Θράκη 50,71.

Ειδικότερα η  εικόνα της συλλογής εθελοντικού αίματος ανά περιφέρεια και στην επικράτεια αποδίδεται στον κάτωθι πίνακα.

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Γι’ αυτό χρειάζεται να προσπαθήσουμε περισσότερο.

 

 

Scroll to Top