Η Αιμοδοσία ως Πράξη Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Η Αιμοδοσία ως Πράξη Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

 

Η αιμοδοσία ως πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης είναι το μήνυμα που απευθύνουν από κοινού το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.  Με αφορμή τα πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας σε ενεργούς αιμοδότες και ένα σχετικό βίντεο παρουσίασής τους, τονίζεται η ανάγκη συστηματικής προσφοράς (3-4 φορές το χρόνο), καθώς το προσδόκιμο ζωής του αίματος κυμαίνεται από 35 σε 42 ημέρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσής του.

H λανθασμένη αντίληψη από ένα 30% των τακτικών αιμοδοτών ότι το αίμα μπορεί να φυλάσσεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στις Τράπεζες Αίματος, αποτελεί το βασικό ανασταλτικό παράγοντα της συνεχούς προσφοράς. Κατά συνέπεια, και παρά τα οφέλη της κλινικής αξιολόγησης αίματος στα οποία υπόκειται ένας τακτικός αιμοδότης, το σύνολο των ετήσιων εθελοντικών αιμοδοσιών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη αποσπασματικότητα.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Παναγιώτης Κατσίβελας δήλωσε: «Το βέβαιον είναι ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής και με συνέπεια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον επιθυμητό σκοπό, που είναι η εξασφάλιση επάρκειας αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Εκ μέρους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Νίκος Δέδες ανέφερε ότι: «Η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, θα δώσει την ευκαιρία σε όλους μας να κατανοήσουμε την ανάγκη και τα οφέλη της αιμοδοσίας. Οφείλουμε όλοι οι φορείς που ασχολούμαστε με την Υγεία και φυσικά η Πολιτεία να προάγουμε και να καταστήσουμε σαφή την ανάγκη ανάλογων δράσεων, στις οποίες παραμένουμε πάντοτε συνεργάτες».

Στο πλαίσιο του φετινού μηνύματος, οι δύο πλευρές εξετάζουν μια κοινή καμπάνια ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία από το προσεχές Φθινόπωρο.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) και οι υπηρεσίες του, παρέχουν προϋποθέσεις υψηλής ποιότητας αιμοδοτικής υγειονομικής περίθαλψης επιτυγχάνοντας τον στόχο της αυτάρκειας αίματος και παραγώγων του σε εθνικό επίπεδο,  εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθώς και αντίστοιχης ποιότητας αίμα και παράγωγα αυτού σε όλη τη χώρα.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι η συνομοσπονδία συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα και όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη δια νόμου συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της υγείας.

 

 

 

 

 

Scroll to Top