Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας (24/09/2021

 

Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας.

 

Μετά την πρόσφατη καταγραφή κρούσματος ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης (μετάδοση 1ης γενιάς) και τη σχετική γνωμοδότηση της «Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος, τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα τα τελευταία έτη , τη γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από την ελονοσία το Ε.ΚΕ.Α αποφάσισε τα κάτωθι : θεωρούνται ως επηρεαζόμενες από ελονοσία περιοχές, με βάση το κρούσμα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης (μετάδοση 1ης γενιάς) τον Σεπτέμβριο 2021  οι παρακάτω κοινότητες και οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης  :  από τον Δήμο Δέλτα Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου : Δημοτική Κοινότητα Διαβατών (Διαβατά και Αγία Σοφία) και Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας (Νέα Μαγνησία).

Ως εκ τούτου ορίζονται από 24/09/21 ως ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ από ελονοσία περιοχές, όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας του αίματος, οι κάτωθι : 

I. Από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης:

A. Από το Δήμο Δέλτα :

  1. από τη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου :
  • Δημοτική Κοινότητα Διαβατών (Διαβατά & Αγία Σοφία)
  • Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας (Νέα Μαγνησία)

 

Υπενθυμίζεται ότι καμία περιοχή της Ελλάδας δεν χαρακτηρίζεται ενδημική για την ελονοσία, ως εκ τούτου ισχύουν τα κάτωθι μέτρα :

 

  1. Αποκλεισμός από την αιμοδοσία ατόμων που κατοικούν & εργάζονται στις επηρεαζόμενες περιοχές.
  2. Αναβολή πληθυσμιακών αιμοληψιών στις επηρεαζόμενες περιοχές .
  3. Αποκλεισμός από την αιμοδοσία επισκεπτών από τις επηρεαζόμενες περιοχές για διάστημα 6 μηνών μετά την επιστροφή τους. Η επίσκεψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανόμενης της παραμονής στην επηρεαζόμενη περιοχή από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο επισκέπτης μπορεί να γίνει αποδεκτός για αιμοδοσία νωρίτερα, εάν τα αποτελέσματα ανοσολογικής (IFΑT, ELISA) και γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας (PCR) είναι αρνητικά για ελονοσία.
  4. Εγρήγορση όλων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για την εφαρμογή των κανονισμών επιλογής του αιμοδότη και παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για τα επιδημιολογικά και κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα κατά τη φετινή περίοδο μετάδοσης της ελονοσίας.
  5. Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας που βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδας στις οποίες δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης πρέπει να εντείνουν την ενημέρωση των τοπικών συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με έμφαση στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες και να ενεργοποιήσουν τους τοπικούς φορείς, την εκκλησία για τη διοργάνωση έκτακτων αιμοληψιών.

Μέτρα Αιμοεπαγρύπνησης

  • Οδηγίες προς τους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό αδιάγνωστης αιτιολογίας μετά την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την Υπηρεσία, στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.

Σε περίπτωση μετάδοσης ελονοσίας μετά μετάγγιση αίματος/συμπυκνωμένων ερυθρών εφαρμόζεται αναδρομικός έλεγχος και μελέτη ανιχνευσιμότητας για την αναζήτηση και επανεξέταση των αιμοδοτών που εμπλέκονται στη μετάγγιση των ληπτών.

 

                                                                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α

                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Scroll to Top