Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2023 – 20 Ιουλίου 2023

 

Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού
Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2023

 

Σχετ.: Τα υπ’αριθμ. Α.Π./4250 17/07/2023  έγγραφο του Ε.ΚΕ.Α.

 

Σε συνέχεια των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ)  και σύμφωνα με τα μέχρι την  20η /07/2023 δεδομένα του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  για τη λοίμωξη από τον ΙΔΝ και την απόφαση της Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, στις ήδη επηρεαζόμενες από το Δ.Ν περιοχές προστίθεται από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ο Δήμος Νέστου και από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας  ο Δήμος Καρδίτσας.

Ως εκ τούτου οι επηρεαζόμενες περιοχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου διαμορφώνονται ως κάτωθι :

 

I. Από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

  • Δήμος Ηράκλειας

II. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

  • Δήμος Νέστου

III. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

  • Δήμος Καρδίτσας

 

Μέτρα για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας :

α) Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στους Δήμους Ηράκλειας, Νέστου και Καρδίστας  θα πρέπει, να ελέγχονται με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου

β)Τα υπάρχοντα αποθέματα μονάδων αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων που έχουν συλλεχθεί από την 5η Ιουλίου από αιμοδότες προερχόμενους από το Δήμο Νέστου και Καρδίτσας θα δεσμευτούν. Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.

γ) Αξιολόγηση καταλληλότητας αιμοδοτών σε μη επηρεαζόμενες περιοχές

  • Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά από την αποχώρηση τους από περιοχές, που σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης Δ.Ν.
  • Κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη σε περιοχή επηρεαζόμενη από ιό Δ.Ν είναι τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η οποία περιλαμβάνει την παραμονή τυπικά από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών)
  • Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α

 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Scroll to Top