Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2023 (4/8/2023)

 

Σε συνέχεια των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ)  και σύμφωνα με τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Ομάδα Εργασίας, του Υπουργείου Υγείας, για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές καθορίζει ως :

 • «Επηρεαζόμενες» περιοχές : τους Δήμους με καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό ΔΝ σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2023 και
 • «Υψηλού κινδύνου» περιοχές : τους Δήμους χωρίς πρόσφατη καταγραφή περιστατικού σε άνθρωπο κατά τη δεδομένη στιγμή για την περίοδο 2023, οι οποίοι ωστόσο συνδυάζουν παράγοντες κινδύνου για επερχόμενη καταγραφή κρουσμάτων όπως π.χ εγγύτητα με επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, διαθέσιμα εντομολογικά δεδομένα & δεδομένα επιτήρησης σε ζώα.

Βάσει των ανωτέρω και τα μέχρι την  3η/08/2023 δεδομένα του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  για τη λοίμωξη από τον ΙΔΝ στις μέχρι σήμερα επηρεαζόμενες από το Δ.Ν. περιοχές προστίθενται ως επηρεαζόμενη περιοχή από την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ως περιοχή υψηλού κινδύνου από την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ο Δήμος Παύλου Μελά

 

Ως εκ τούτου οι επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές, για τον ιό του Δυτικού Νείλου διαμορφώνονται ως κάτωθι (οι «επηρεαζόμενοι» και οι «υψηλού κινδύνου» Δήμοι αναγράφονται μαζί στην ίδια λίστα, για λόγους ευκολίας – οι «υψηλού κινδύνου» Δήμοι σημειώνονται με αστερίσκο) :

I. Από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

 • Δήμος Ηράκλειας

II. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

 • Δήμος Νέστου

III. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίστας

 • Δήμος Καρδίτσας
 • Δήμος Παλαμά
 • Δήμος Μουζακίου

IV. Από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

 • Δήμος Πέλλας
 • Δήμος Σκύδρας *

V. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

 • Δήμος Βέροιας
 • Δήμος Αλεξάνδρειας*
 • Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας*

VΙ. Από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

 • Δήμος Λαρισαίων

VIΙ. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

 • Δήμος Αβδήρων*
 • Δήμος Τοπείρου*

VIIΙ. Από την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

 • Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
 • Δήμος Παύλου-Μελά*

 

* Πρόκειται για Δήμο (χωρίς πρόσφατη, μέχρι στιγμής, καταγραφή κρουσμάτων κατά την περίοδο 2023) που χαρακτηρίσθηκε ως «υψηλού κινδύνου» κατόπιν συνεκτίμησης τρεχόντων και ιστορικών επιδημιολογικών δεδομένων, εντομολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Μέτρα για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας :

α) Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στους επηρεαζόμενους καθώς και στους υψηλού κινδύνου δήμους, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να ελέγχονται με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

β) Τα υπάρχοντα αποθέματα μονάδων αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων που έχουν συλλεχθεί από την 20η Ιουλίου από αιμοδότες προερχόμενους από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα δεσμευτούν.

γ) Μονάδες από αιμοδότες προερχόμενους από τον Δήμο Παύλου Μελά  (Δήμος υψηλού κινδύνου) δεν ελέγχονται αναδρομικά.

δ) Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.

 

ε)  Αξιολόγηση καταλληλότητας αιμοδοτών σε μη επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου περιοχές

 • Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά από την αποχώρηση τους από επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου περιοχές.
 • Κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη σε περιοχή επηρεαζόμενη ή υψηλού κινδύνου από ιό Δ.Ν είναι τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η οποία περιλαμβάνει την παραμονή τυπικά από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών)
 • Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

 

    ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Scroll to Top