Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εξειδικευμένου προσωπικού στη γλυκερινοποίηση και μακρά συντήρηση του αίματος

 

Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εξειδικευμένου προσωπικού στη γλυκερινοποίηση και μακρά συντήρηση του αίματος

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) , ως αρμόδιος,  εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας φορέας  για την εξασφάλιση επαρκών εθνικών αποθεμάτων αίματος, προχωράει στην υιοθέτηση  νέων τεχνολογικών πρακτικών,  με σκοπό την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος και των αναγκών της χώρας και της κοινωνίας μας σε αίμα.

Με  τις κατάλληλες ενέργειες και σε συνεργασία  με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το Ε.ΚΕ.Α. προχώρησε στην  απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού καθιστώντας για πρώτη φορά στη χώρα μας εφικτή την επεξεργασία του αίματος, έτσι  ώστε τα ερυθρά αιμοσφαίρια (που αποτελούν  κλάσμα του αίματος), να μπορούν  να συντηρηθούν  επί μακρόν, έως και 10 χρόνια, όταν η συνήθης συντήρηση των κοινών ερυθρών δεν ξεπερνά τις 45 ημέρες. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με την γλυκερινοποίηση ,την βαθιά κατάψυξη, την συντήρηση και τέλος, την  απογλυκερινοποίηση, πρίν την χρήση του αίματος.

Αυτή την ευθύνη έχει αναλάβει με πλήρη συναίσθηση το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ολοκληρώνοντας πριν λίγες μέρες με απόλυτη επιτυχία, την εκπαίδευση  εξειδικευμένου  προσωπικού στα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες της νέας αυτής τεχνογνωσίας, καθώς και στον χειρισμό του νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού.

Με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, καθίσταται εφικτή η εξασφάλιση επάρκειας των αποθεμάτων αίματος της χώρας σε  έκτακτες ανάγκες.

 

 

 

Scroll to Top