ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω.

ekea

 

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας | Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26 Μαρτίου 2021 και λήξη υποβολής αιτήσεων στις 26 Απριλίου 2021 έως 15:00.

(Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 25/3/2021)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας- Ε.ΚΕ.Α.» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

 

Δείτε την προκήρυξη σε αρχείο pdf.

Αίτηση Υποψηφιότητας Δικηγόρου 

Scroll to Top