Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων VLIWAZΕLL

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων VLIWAZΕLL (γάζα γεμιστή) μη αποστειρωμένη διαστάσεων 10Χ20 cm για τις ανάγκες του Εργαστηρίου για τον έλεγχο δειγμάτων του ιού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων VLIWAZΕLL (γάζα γεμιστή) μη αποστειρωμένη διαστάσεων 10Χ20 cm για τις ανάγκες του Εργαστηρίου για τον έλεγχο δειγμάτων του ιού COVID-19.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το είδος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

Για τη διανομή/εισαγωγή/διακίνηση Ι/Π ισχύει η ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Οδηγίες Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π» για προϊόντα που έχουν επισήμανση CE από ευρωπ. κοιν. Οργανισμό.

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf

Scroll to Top