Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πληροφορίες για την Προσέλκυση

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), από τον ιδρυτικό του νόμο έχει ως την εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών.

Φιλοσοφία - Όραμα

Η φιλοσοφία του προγραμμάτων έγκειται στην ανάδειξη της εθελοντικής αιμοδοσίας σε στάση ζωής και ανώτατη έκφραση εθελοντικής προσφοράς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη  της κοινωνικής συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Όραμα είναι η θεμελίωση και η διαμόρφωση κουλτούρας για την εθελοντική αιμοδοσία και η βελτίωση της επάρκειας της Ελλάδος σε αίμα και προϊόντα αίματος.

Στόχος

  • H ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για θέματα που αφορούν το αίμα και τα παράγωγά του, τη διαδικασία αιμοδοσίας και τη χρησιμότητά του στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
  • Η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών και των στελεχών υπηρεσιών και φορέων σε θέματα αιμοδοσίας.
  • Η τροποποίηση της συμπεριφοράς και στάσης ζωής, επιλεγμένων πληθυσμιακών ομάδων, με έμφαση στις νεαρές ηλικίες (σε εφήβους και  νεαρούς ενήλικες) σε θέματα αιμοδοσίας.
  • Η αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών από 58% που είναι σήμερα σε: 65-70% την 1η 5ετία ανάπτυξης των προγραμμάτων (2017-2021) και 90-100% τη 2η-3η 5ετία ανάπτυξη προγράμματος (2022-2026/31).
  • Τη σταδιακή μείωση με προοπτική την κατάργηση της  ετήσιας συνεισφοράς  αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό  στην Ελλάδα, σε μία πενταετία.

Σκοπός

  • Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων και υπηρεσιών μέσω τοπικών και περιφερειακών δικτύων με Μονάδες Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας των εθελοντών αιμοδοτών και του κοινωνικού συνόλου.
  • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα αιμοδοσίας.
  • Η διασφάλιση εθνικής επάρκειας αίματος.
Scroll to Top