Βιωματικά

Πληροφορίες για την Προσέλκυση

Η βιωματική προσέγγιση στην εθελοντική αιμοδοσία

Το 350 π.Χ., ο Αριστοτέλης, στα Ηθικά Νικομάχεια, υποστηρίζει πως «όσα πρέπει να κάνουμε, αφού τα μάθουμε, τα μαθαίνουμε κάνοντας τα», προσεγγίζοντας έτσι για πρώτη φορά την έννοια της βιωματικής μάθησης. Η σύγχρονη αντίληψη για την εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη μάθηση, αλλά προσβλέπει στην επέκταση της γνώσης. Ο εκπαιδευτής αλλάζει ρόλο, κι από κάτοχος της γνώσης, μετατρέπεται σε αυτόν που διαμεσολαβεί, για την γνωριμία και την καλλιέργεια πολιτιστικών και κοινωνικών πρακτικών, διαπροσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και θεωρητικών γνώσεων. Το πλαίσιο εκπαίδευσης είναι μη τυπικό, τα όρια μεταξύ δασκάλου και μαθητή δεν είναι αυστηρά οριοθετημένα και η εκπαιδευτική διδασκαλία ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη κριτική σκέψη και την ενεργοποίηση των εμπειριών των συμμετεχόντων.

Βασικό επιδιωκόμενο είναι, μέσα από «πραγματικά σενάρια» ζωής και σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ο εκπαιδευόμενος να εμπνέεται με τέτοιο τρόπο που, να του επιτρέπεται να εφαρμόζει και να διαδίδει όσα έμαθε, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέες εμπειρίες και νέους κύκλους μάθησης. Παιγνίδια ρόλων, κατασκευές, μουσικές κι εικόνες, προκαλούν το συναίσθημα και τη σκέψη σε μονοπάτια συναρπαστικά και διαδραστικά, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι γίνονται συνοδοιπόροι, σε ένα ταξίδι πολιτισμού και ανθρωπιάς, όπου η αλληλεξάρτηση μετατρέπεται σε συνειδητή αλληλεγγύη.

Η εθελοντική αιμοδοσία, ως κατεξοχήν πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης «ακουμπά» στη διαδικασία αφομοίωσης της γνώσης μέσω της εμπειρίας, και της ανακάλυψης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η ηλικιακή ομάδα 10-14 χρονών, φαίνεται να έχει την ευπλαστότητα, τη δημιουργική ικανότητα και τον κατάλληλο ψυχισμό, ώστε να μπορέσει να αφουγκραστεί, να αναστοχαστεί  και να οικειοποιηθεί τις αρετές της συμμετοχής και του «κοινωνικού κεφαλαίου». Η λειτουργία τους αίματος, η διαδικασία της αιμοδοσίας, τα εργαστήρια, οι ασθενείς που χρειάζονται μεταγγίσεις κτλ., βοηθούν τους μαθητές μέσα από βιωματικές δράσεις, να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου, να μάθουν να λαμβάνουν, προσφέροντας. Οι τωρινές μας στάσεις και συμπεριφορές, μπορούν να προσφέρουν τις αυριανές λύσεις.

Όραμα μας είναι, τα σημερινά παιδιά, να αποτελέσουν τους αυριανούς συνειδητοποιημένους κι ενεργούς πολίτες, προσφέροντας όχι αυτό που έχουν, αλλά αυτό που είναι..

Βιωματικά προγράμματα έτους 2018 έως σήμερα

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΕΑ σχεδιάστηκε να είναι περισσότερο ψυχό-εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός και λιγότερο ακαδημαϊκός. Οι βιωματικές δράσεις εξελίχτηκαν και  προχώρησαν πέρα από τη γνωριμία των μαθητών με το χώρο της αιμοδοσίας και την απόκτηση βασικών γνώσεων, στην καλλιέργεια «εθελοντικής συνείδησης», όχι ως μία αφηρημένη έννοια, αλλά ως στάση ζωής. Βασικός πυρήνας των προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση της ομάδας και η ανάπτυξη σχέσεων, μέσα από το μοίρασμα, την αλληλεγγύη, την αποδοχή και την ισότητα. Το παιγνίδι κι οι τέχνες αποτελούν πάντα το όχημα, που μας μεταφέρει σε κόσμους όπου οι δυσκολίες κι οι φόβοι μετουσιώνονται σε ανάγκη για επικοινωνία, συμμετοχή κι αλληλεπίδραση.

Χαρακτηριστικά βιωματικών δράσεων  σχολείων:

 • Τόπος: ΕΚΕΑ, Ολ. Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές
 • Ημέρα και ώρα: Τρίτη και Πέμπτη, 10-12.30
 • Δυνατότητα συμμετοχής στη ΄Β φάση των βιωματικών προγραμμάτων, για όσους μαθητές γυμνασίου-λυκείου έχουν ήδη παρακολουθήσει την Ά φάση
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΚΕΑ «4 εποχές της αιμοδοσίας», που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβρη, στο μετρό Συντάγματος, σε όσους μαθητές έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους
 • Όλα τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από το ΥΠΠΕΘ
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Χαρακτηριστικά αυτοτελών συναντήσεων για εκπαιδευτικούς:

 • Τόπος: ΕΚΕΑ, Ολ. Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές
 • Ημέρα και ώρα: Πέμπτη, 15-17.30
 • Απαραίτητη προϋπόθεση, η συμμετοχή τουλάχιστον 12 εκπαιδευτικών
 • Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Για μαθητές από Δ Δημοτικού μέχρι και Γ Γυμνασίου

Η μεθοδολογία στην οποία στηρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πέρασμα από την πράξη στη θεωρία, από το βίωμα στην συνειδητοποίηση.

Οι μαθητές κινητοποιούνται με τρόπο δημιουργικό και εκπαιδευτικό στην καλλιέργεια της ταυτότητας του εθελοντή αιμοδότη, με τη χρήση του παιχνιδιού, της μεταφοράς και των συμβόλων. Φόβοι και δυσκολίες που μπορεί να ενέχονται σε αυτή τη διαδικασία επεξεργάζονται και μετουσιώνονται, επιτρέποντας στα παιδιά να μιλήσουν και να εκφραστούν για ζητήματα που ενδεχομένως δεν κατανοούν ακόμα πλήρως, να εστιάσουν σε έννοιες, να λύσουν απορίες και να βιώσουν συναισθήματα. Τα παιδιά εμπλέκονται στην επίλυση προβλημάτων, μοιράζονται κι επικοινωνούν με την ομάδα, ανακαλύπτουν νέες ιδέες και πληροφορίες, κατανοούν όχι μόνο «τί κάνουν», αλλά κυρίως «το γιατί» το οποίο κρύβεται πίσω από κάθε πράξη.

Οι δράσεις και τα παιγνίδια, εμπλουτίζονται με την προβολή ενός βίντεο για τα συστατικά και τη λειτουργία του αίματος, καθώς και με μία ξενάγηση στα εργαστήρια του ΕΚΕΑ.

Βιωματικό πρόγραμμα έτους 2017-2018

Το ΕΚΕΑ  σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «EduCaltour», ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υλοποιεί τα διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα  «Το ταξίδι της Έμμα» και  «Το λευκό βανάκι». Η φιλοσοφία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίστηκε  στο σχεδιασμό και τη δημιουργία εναλλακτικών βιωματικών δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο και πολιτιστικό χαρακτήρα. Η βιωματική εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο εκμάθησης, επικοινωνίας και μίμησης καλών πρακτικών.

Για μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού

«Το ταξίδι της Έμμα» καλεί τους μαθητές σε ένα ταξίδι εμπειριών, γνώσεων και συναισθημάτων, με όχημα μια μικρή σταγόνα. Η Έμμα είναι μια σταγόνα αίματος με μεγάλη ευαισθησία. Μας βοηθάει να ανακαλύψουμε γιατί πρέπει να δίνουμε αίμα εθελοντικά και μας συστήνει στον κόσμο της αιμοδοσίας, μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ρόλων.

Πληροφορίες

Πληροφορίες - Κρατήσεις για τις βιωματικές δράσεις του ΕΚΕΑ:

Γιαννουλάκη Μαρία, Επισκέπτρια Υγείας ΕΚΕΑ,  2132146726

Πάζιου Κωνσταντίνα,  Επισκέπτρια Υγείας ΕΚΕΑ, 2132146716

Email: ekeaed@outlook.com

Ομάδα ψυχό-εκπαιδευτικών δράσεων:

Ειρήνη Καβαλάρη,  Θεατρολόγος, Δραματοθεραπεύτρια και Εικαστική-Εκφραστική Ψυχοθεραπεύτρια.

Ανδρονίκη Νικολακάκη, Κοινωνιολόγος και Δραματοθεραπεύτρια.

Μαρία Σούμπερτ, Θεατρολόγος και Δραματοθεραπεύτρια με ΜΑ στην Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία

Scroll to Top