Παρεμβάσεις

Πληροφορίες για την Προσέλκυση

Παρεμβάσεις

Η αποτελεσματική προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών προϋποθέτει έργο υποδομής με την ευαισθητοποίηση των παιδιών και εφήβων στην εθελοντική αιμοδοσία. Είναι ανάγκη να πλησιάσουμε το παιδί και σταδιακά να καλλιεργήσουμε μέσα του τις προϋποθέσεις για την αποδοχή της εθελοντικής προσφοράς αίματος ως τρόπου ζωής. Στόχος όλων των ενεργειών είναι η διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας σε διάφορες ηλικιακές βαθμίδες, με τρόπους που ενδείκνυται για κάθε ηλικία. Και βεβαίως, ποιος καλύτερος τρόπος  για την παιδική εφηβική ηλικία από την προσπάθεια για καλλιτεχνική δημιουργία, την προσωπική ενασχόληση με το θέμα «Αιμοδοσία την καλύτερη δυνατή απόδοση του μηνύματος της προσφοράς ζωής;».

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Ε.ΚΕ.Α. κατήρτισε το «Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα για την  Ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας» (Ε.Π.Π.Α.Ε.Α.) «ΑΙΜΟΣΤΑΛΙΤΣΑ».

Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων

 • Υπουργείο Υγείας, χορήγηση Αιγίδας και Στήριξης.
 • Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α),  Εθνικός Συντονιστής  του προγράμματος (Ε.Π.Π.Α.Ε.Α.) – «ΑΙΜΑ».
 • Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Ν.Υ.Α.
 • Συνεργαζόμενα Υπουργεία:  Υπουργείο Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δομές Ανάπτυξης και Υλοποίησης

 • Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πληθυσμός Αναφοράς

 • Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Δράσεις

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις, ενέργειες, εκδηλώσεις και παρεμβάσεις:

 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και υπεύθυνων αγωγής υγείας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση ομιλιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, Εκπαιδευτικών, Υπευθύνων Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών.
 • Επισκέψεις μαθητών σε Κέντρα Αίματος ή μεγάλες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας ή σε οργανωμένες αιμοδοσίες σε πληθυσμιακές ομάδες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων.
 • Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Προβολή σχετικών βίντεο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αφισοκόλληση σε  σχολεία.
 • Διανομή αναμνηστικών σε μαθητές, δημιουργία χειροτεχνιών και ζωγραφιών μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.
Scroll to Top