ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα του πίνακα 1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο, στην έδρα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α, (Ολυμπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7 – Αχαρνές, Κτίριο 2 Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο Πρωτοκόλλου).

 

Δείτε την πρόσκληση σε pdf.

Scroll to Top