Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 189.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης ύψους 2.203.740,00 € με συντελεστή Φ.Π.Α. 6%, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 189.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 189.000 εξετάσεων για τρεις μήνες, ύψους 2.203.740,00 €/τρίμηνο με Φ.Π.Α. 6% μόνο εφόσον παραταθεί εκ νέου πέραν τις 30ης /06/2023, η ΠΝΠ (Α’ 69) εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλλουν.

 

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε pdf.

Scroll to Top