Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω Διαύγεια για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 250.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης ύψους 2.750.000,00€ με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α., για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 250.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, μόνο εφόσον παραταθεί εκ νέου, πέραν τις 30ης /09/2022, η ΠΝΠ (Α’ 75), με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 50.000 εξετάσεων για τέσσερις μήνες, εκτιμώμενου ύψους 550.000,00€/τετράμηνο χωρίς Φ.Π.Α. εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλλουν.

 

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε pdf.

Scroll to Top