Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών Ιατρών

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων επικουρικών Ιατρών
στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Ε.ΚΕ.Α. για διάστημα τεσσάρων μηνών»

 Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) επικουρικών ιατρών για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19.

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε .pdf

Κατεβάστε την αίτηση σε .doc

Scroll to Top