Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος.

 

Δείτε την πρόσκληση σε pdf.

Scroll to Top