Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού  σε pdf

Scroll to Top