Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών, σύμφωνα με το υπ ́ αριθ. 1/16/21-03-2023 Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Scroll to Top