Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.

 

 

Scroll to Top