ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε.ΚΕ.Α-ABBOTT ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον ορολογικό έλεγχο των δειγμάτων αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας με την υπογραφή της συμβάσεως μεταξύ των κυρίων Παναγιώτη Κατσίβελα, Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. και Ιωάννη Βρεττού, Διευθύνοντα Συμβούλου της Abbott Laboratories Ελλάς.

Mε την υπογραφή της νέας σύμβασης προκύπτει σημαντική μείωση κόστους άνω του 40%, καθώς ο ετήσιος προϋπολογισμός, μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων, διαμορφώνεται στα 2.584.775 ευρώ έναντι 5.888.960,40 ευρώ της προηγούμενης συμφωνίας πλαίσιο. Συνεπώς, η ετήσια εξοικονόμηση αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 3.304.000 ευρώ, αποσκοπώντας στον εξορθολογισμό και την επωφελέστερη για το Δημόσιο, λειτουργική δαπάνη του φορέα.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου εργαστηριακού συστήματος, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τον εξοπλισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

 

 

 

 

 

Scroll to Top