Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

  Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 1/38/03-10-2023 Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού. Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 30192110-5 (Μελάνια). O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 1.785,23 €

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών Περισσότερα »

Επαναληπτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων – καθαριότητας.

  Αριθμός Διακήρυξης: 19/23 Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:196740   Επαναληπτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων –  καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για ένα έτος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

Επαναληπτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων – καθαριότητας. Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια υλικών καθαριότητας   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.    

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό- μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων»

  Αριθμός Διακήρυξης: 26/23 Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 193055   Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό- μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696100-6 (αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος), του Εθνικού

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό- μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων» Περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων – καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

  Αριθμός Διακήρυξης: 19/23 Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:184996   Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων- καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για ένα έτος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων – καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών, σύμφωνα με το υπ ́ αριθ. 1/16/21-03-2023 Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού.   Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών Περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 189.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   Για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης ύψους 2.203.740,00 € με συντελεστή Φ.Π.Α. 6%, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 189.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 189.000 εξετάσεων για τρεις μήνες, ύψους 2.203.740,00 €/τρίμηνο με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 189.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου για τα εννέα (9) οχήματα και δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος) του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου για τα εννέα (9) οχήματα και δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος) του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καυσίμων, βενζίνης ( 1.600 lt) και πετρελαίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου για τα εννέα (9) οχήματα και δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος) του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.   Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού  σε pdf

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού Περισσότερα »

Scroll to Top