Διαγωνισμοί

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ποδιές, ποδονάρια, χειρουργικά καπέλα) για το Εργαστήριο εξέτασης δειγμάτων για τον ιό COVID-19   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ποδιές, ποδονάρια, μάσκες …

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων …

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων Περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης (υπόγεια όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 781,20 € με ΦΠΑ και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης (υπόγεια όδευση …

Έρευνα αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης Περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 119,04 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR ΒΑΘΜ/ΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1 ML. Να κληθούν οι …

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α. Περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 180.000 προεκτυπωμένων φύλλων των 6 ετικετών που προορίζονται για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 180.000 προεκτυπωμένων φύλλων των 6 ετικετών που προορίζονται για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19   Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για τα εργαστήρια εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για τα εργαστήρια εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για τα εργαστήρια …

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για τα εργαστήρια εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19 Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φιαλιδίων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φιαλιδίων     Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φιαλιδίων αιματολογικών προσδιορισμών, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α, για …

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φιαλιδίων Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ)

  Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ)   Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Ε.ΚΕ.Α, με δικαίωμα χρονικής παράτασης έως έξι μήνες, με …

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ) Περισσότερα »

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες ετήσιας συντήρησης των δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες ετήσιας συντήρησης των δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.   Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της πιθανής δαπάνης ποσού 1.488,00 € με ΦΠΑ και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για εργασίες ετήσιας συντήρησης των δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ των …

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες ετήσιας συντήρησης των δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α. Περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για προμήθεια ειδών και αποκατάσταση βλάβης διαρροής

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για προμήθεια ειδών και αποκατάσταση βλάβης διαρροής σε δύο τουαλέτες, στο Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου και στη Διοίκηση του Ε.ΚΕ.Α.   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 110,00 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των απαραίτητων …

Έρευνα αγοράς για προμήθεια ειδών και αποκατάσταση βλάβης διαρροής Περισσότερα »

Scroll to Top