Mέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Έναρξη μέτρων 2024

O ιός του Δυτικού Νείλου (Δ.Ν) έχει εμφανισθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες
(Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία κ.λ.π). Στην χώρα μας εμφανίστηκε για
πρώτη φορά επιδημία λοίμωξης από τον ιό του ΔΝ το Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2010 με επίκεντρο
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, παλαιότερες οροεπιδημιολογικές μελέτες (δεκαετία
1980, 2007) έχουν αναδείξει την ύπαρξη αντισωμάτων κατά του ιού του ΔΝ σε περίπου 1% του υγιούς
πληθυσμού από συγκεκριμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

 •  Η πλειοψηφία των ατόμων, περίπου 80%, που μολύνονται με τον ιό του ΔΝ παραμένουν
  ασυμπτωματικοί.
 • Περίπου 20% των ατόμων που μολύνονται με τον ιό του ΔΝ εμφανίζουν την ήπια μορφή της
  νόσου, η οποία χαρακτηρίζεται συνήθως με τον όρο «Πυρετός του Δυτικού Νείλου».
  Λιγότερο από 1% των ατόμων που μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το
 • Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση).
  Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 2-14 ημέρες, αν και μακρύτεροι χρόνοι επώασης
  έχουν αναφερθεί σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.Κλινικά συμπτώματα και σημεία λοίμωξης ήπιας μορφής από τον ιό ΔΝ: Πυρετός
 • Κεφαλαλγία
 • Κακουχία
 • Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα στον κορμό (λιγότερο συχνά)
 • Διόγκωση λεμφαδένων (λιγότερο συχνά)
 • Οπισθοβολβικός πόνος (λιγότερο συχνά)

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε για τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια του
αίματος :
1. Επηρεαζόμενες περιοχές
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
για την εργαστηριακή διάγνωση περιστατικού λοίμωξης από Ιό του Δυτικού Νείλου καθώς και την
απόφαση της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα
νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο μετάδοσης 2024,
μέχρι τις 5/07/2024 ορίζονται ως επηρεαζόμενες από το Δ.Ν οι κάτωθι περιοχές:

 • Από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας :
  • Δήμος Λαρισαίων

2. Μέτρα για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας :
α) Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στον Δήμο
Λάρισας θα πρέπει, να ελέγχονται με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου
β)Τα υπάρχοντα αποθέματα μονάδων αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων που έχουν συλλεχθεί από
την 21η Ιουνίου 2024 από αιμοδότες προερχόμενους από το Δήμο Λαρισαίων θα δεσμευτούν.

3. Επαγρύπνηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αιμοδότη

 • Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά από την
  αποχώρηση τους από περιοχές, που σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης Δ.Ν.
 • Κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη σε περιοχή επηρεαζόμενη από ιό Δ.Ν είναι
  τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η οποία περιλαμβάνει την παραμονή τυπικά από τις πρώτες
  βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών)
 • Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη
  διάγνωση.
 • Κατά τη λήψη του ιστορικού έμφαση σε ερωτήσεις σχετικές με την εμφάνιση συμπτωμάτων που
  σχετίζονται με αυτά της λοίμωξης ήπιας μορφής από Δ.Ν κατά τις προηγούμενες ημέρες.
 • Παροχή οδηγιών στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό ή κάποιο άλλο από τα κλινικά
  συμπτώματα, εντός διαστήματος 15 ημερών από την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την Υπηρεσία στην
  οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.
 • Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η αιμοδοσία
  προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.

4. Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες κατά το παρελθόν
δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα ΔΝ :

 • Να εντείνουν την ενημέρωση των τοπικών συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με
  έμφαση στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες λόγω των μέτρων αποκλεισμού και να ενεργοποιήσουν τους
  τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση εκτάκτων αιμοληψιών.
 • Να διατηρήσουν επαρκή αποθέματα ώστε σε συνεννόηση με το Ε.ΚΕ.Α να καλυφθούν
  ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες άλλων γεωγραφικών περιοχών.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση σε PDF

Scroll to Top