ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω.

    Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας | Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26 Μαρτίου 2021 και λήξη υποβολής αιτήσεων στις 26 Απριλίου 2021 έως 15:00. (Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 25/3/2021)     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω. Περισσότερα »