προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας | Έναρξη υποβολής αιτήσεων 3 Νοεμβρίου 2022 και λήξη υποβολής αιτήσεων στις 3 Δεκεμβρίου 2022.   (Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 2/11/2022)   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω.

    Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας | Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26 Μαρτίου 2021 και λήξη υποβολής αιτήσεων στις 26 Απριλίου 2021 έως 15:00. (Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 25/3/2021)     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω. Περισσότερα »

Scroll to Top