Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών, σύμφωνα με το υπ ́ αριθ. 1/16/21-03-2023 Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού.   Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου για τα εννέα (9) οχήματα και δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος) του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου για τα εννέα (9) οχήματα και δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος) του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καυσίμων, βενζίνης ( 1.600 lt) και πετρελαίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου για τα εννέα (9) οχήματα και δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος) του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.   Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού  σε pdf

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος.   Δείτε την πρόσκληση σε pdf.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσκευασιών μεταφοράς αίματος Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων, ( πετρέλαιο DIESEL) και Βενζίνη.

  Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καυσίμων, βενζίνης ( 1.600 lt) και πετρελαίου (diesel 19.000 lt). Οι ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές. Η Αναθέτουσα Αρχή , λόγω της φύσης της 92προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί μεγαλύτερο ή χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων ανά είδος στα όρια προϋπολογισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων, ( πετρέλαιο DIESEL) και Βενζίνη. Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια στατό σωληναρίων

  Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια στατό σωληναρίων   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.   Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια στατό σωληναρίων Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.   Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 33198000-4 (Νοσοκομειακά είδη από χαρτί), 33141114-2 (Ιατρική γάζα), 33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα), 38000000-5 (Εργαστηριακός εξοπλισμός). O Συνολικός εκτιμώμενος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού Περισσότερα »

Scroll to Top