Σήμερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΡΑΝΙΑ 22820 22222, 23703, 23633, 6977 943404 ΧΩΡΑ: ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 22823 60035, 6947 688306

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΡΑΝΙΑ 228202 2222, 23703, 23633, 6977 943404 ΧΩΡΑ: ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6947 688306, 22823 60033 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: 9:00-13:00 & 16:00-20:00

Scroll to Top