Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ηλεκτρονικών ζυγαριών τύπου πλάστιγγας

ekea

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ηλεκτρονικών ζυγαριών τύπου πλάστιγγας 150 kg με πλατφόρμα 40 × 50 για το ζύγισμα των μολυσματικών αποβλήτων και για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού (Απόθήκη) του Ε.ΚΕ.Α.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 320,00 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ηλεκτρονικών ζυγαριών τύπου πλάστιγγας 150 kg με πλατφόρμα 40 × 50 για το ζύγισμα των μολυσματικών αποβλήτων και για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού (Αποθήκη) του Ε.ΚΕ.Α.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top