Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια στατό σωληναρίων

ekea

 

Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια στατό σωληναρίων

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Scroll to Top